Luna Wedler nackt - 🧡 Full text of Societatis pro Fauna et Flora

Luna Wedler  nackt

 Luna nackt Wedler Luna Sofia

Luna Wedler

 Luna nackt Wedler 14+ Best

 Luna nackt Wedler Luna Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

 Luna nackt Wedler

Då ön Solovetsk numera ej räknas till vårt floraområde, utgår detta exemplar från vår flora.

  • Elytra basi prothorace perparum latiora et quadruplo longiora, latitudine communi paullo longiora, apice late ro- tundata, supra modice convexa, tuberculis humeralibus parvis sed distinctis, confertim et paullo profundius quam in protho- race punctata, interstitiis subrugosis, superficie omnium sub- tilissime alutacea, pube brevi rigida ut in prothorace flava 1.

Plan för undersökning af fogelfaunan ur topo- grafisk synpunkt.

  • Karak- tärer hämtade från vippans form och småaxens storlek ha däremot endast ringa systematiskt värde i jämnbredd med de anförda.
2022 m.ripr.org Luna Wedler nackt